เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นกรุงเทพ 2552
25-30
กันยายน 2552
Bangkok International Animation Film Festival 2009
25-30 September 2009
At Paragon Cineplex, Siam Paragon Shopping Complex
SF World Cinema @ Central World
and Chatrium Suites Bangkok, A Dusit Thani Hotels Partner

Concept
The Journey of  Thai & World Animation
                                                                                                                                
o 
หลักการและเหตุผล

      สืบเนื่องตั้งแต่ “สุดสาคร” แอนิเมชั่นฝี มือของ อาจารย์ปยุต เงากระจ่าง ที่ได้ออกสู่สายตาชาว ต่างประเทศ ในงาน “แปซิฟิก ฟิล์ม โชว์” ที่กรุงไทเป ประเทศใต้หวัน เมื่อ 30 ปีก่อน หลังจากนั้นแวดวงแอนิเมชั่นก็ดูเหมือนจะเงียบลง แต่ใช่ว่าความสามารถของคนไทยจะสูญหายไป เพราะคนไทยยังคงทำงานแอนิเมชั่นเบื้องหลัง รับผลิตงานต่างๆ อาทิ งานโฆษณาจากทั้งในและต่างประเทศ งานการผลิตการ์ตูนให้ บริษัท ดิสนีย์ เป็นต้น
      กระทั่งในปีนี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นโดยประเมินจากการเติบโตตลอดปี ที่ผ่านมา ขยับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 12% หรือ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท จากเดิม 3,000 ล้านบาท ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นได้รับการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องแนวโน้มการเติบโตของตลาดทั้งในและต่างประเทศน่าจะปรับตัวสูงขึ้น
      การจัดเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติ ปี2552 ในประเทศไทย จะเป็นการส่งเสริมการตลาดจริงจัง ทั้งทางด้านการเปิดตลาดของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลงานของภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภาพยนตร์แห่งเอเชีย

      ทางคณะผู้จัดงานเล็งเห็นว่าการจัดเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติ ปี 2552 น่าจะจัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการจัด งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี2552 (Bangkok International Film Festival 2009) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบหมายให้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ดำเนินการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักใก้ลเคียงกับการจัดเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติ คือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจรและเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชมภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่หาชมได้ยาก อีกทั้งดึงดูดผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติเข้าร่วมงาน

      ซึ่งทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเล็งเห็นว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นเป็นภาพยนตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความน่าสนใจ จึงร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ในการจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2552 (Bangkok International Animation Film Festival 2009 ) ควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ 2552 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญในพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศรวมถึงเป็นการต่อยอดทางธุรกิจแอนิเมชั่นซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ที่รัฐบาลกำาลังให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากอีกด้วย


วัตถุประสงค์

• เพื่อคัดเลือกภาพยนตร์แอนิเมชั่นคุณภาพจากทั่วโลกมาจัดฉายให้ประชาชนที่สนใจและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ชม
• เพื่อจัดเป็นเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดและผลักดันให้กลุ่มคนในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และผู้สนใจทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมในการเจรจาธุรกิจ
• เพื่อส่งเสริมให้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เป็นอีกหนึ่งสาขาภาพยนตร์ที่ทัดเทียมกับการผลิต ภาพยนตร์อื่นๆ ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศ
• เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงผลงานและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลงานแอนิเมชั่นในเอเชีย (Production Base)
• เพื่อสร้างช่องทางใหม่ๆในการผลิตผลงานแอนิเมชั่นให้กับผู้ประกอบการชาวไทย
• เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งด้านทักษะด้านวิชาการการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีของการผลิตและเงินทุนให้กับผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย
 

Animation Feature Film 
     เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติ จะได้คัดสรรผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน
คุณภาพจากทั่วโลก จำนวน 15 เรื่อง   ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศ คัดสรรภาพยนตร์แอนิเมชั่น 10 เรื่องในการ  screening  ทั่วไปและ 5 เรื่องสุดท้ายในการประกวด
                                                                                              
o Short Animation Film
        ทางเทศกาลจะได้คัดสรรผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสั้นจากทั่วโลก จำนวน 25 เรื่อง   ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและแนวทางของสมัยนิยมสู่สาธารณะชน โดยในสายนี้จะมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศ
 
v
 
Award & Closing Ceremony
 
เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติ ได้เข้าร่วมพิธีประกาศและมอบรางวัล
อันทรงเกียรติ กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเป็นประธานในพิธี
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bkkiaf.org/

BkkiAF 2009 from nakarest pracharoen on Vimeo.

 

edit @ 10 Sep 2009 15:21:19 by We House Production!!

ขอแนะนำออฟฟิศสุดครื้นเครง ในนาม We house Production!!

เราเป็น Production House รับผลิตรายการ TV บันเทิง วาไรตี้ ท่องเที่ยว สารคดี เพลง วัยรุ่น

ตัวอย่างรายการนะจ้า สมุดโคจร / พินิจนคร / GT Mania / หนังชีวิต / Upto You /สลัดมันส์ /รถโรงเรียน / 2NITE LIVE /

Menuวันหยุด / Pop Up live / OHHo / นานาน่าโชว์ / Mussica / เขย่าก้นครัว / ดวงใจพ่อแม่ / ตี๋อ้วนชวนหิ้ว/

Family Delight / Family Hotling / Friststage Show/ ดาวกระจาย / บ้านเลขที่ 5@ Thailand /

บันทึก Thailand / หยุดเวลาโลก / มหัศจรรย์วันอาตย์ / ทางเลือกทางหลวง / Metro Men / School Tour /

Max Channel / Sima SQuare / แจ๋วแหวา / chef backpack โอ้เยอะจัด ยังไม่หมด 

Video Present  ที่เรารับทำได้แก่ Land Mark Hotel / Honda / YAnMA / MOTOR WAY/ DUSIT University

/ ธนาคารไทยพาณิชย์ / L'OREAL / จังหวัดบุรีรัมย์ / LoTus /

โครงการ Healthy Campus ธรรมศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ / โฟร์โมล์ / สวนสัตว์ดุสิต

ราชภัฏสวนดุสิต-สวนสุนันทา-พระนคร / ป้ายอัจฉริยะ กทม. / SEAMICO / ธนาคาร SMBC / Heineken/

Nestle water , Nestle ice cream / Glaxo Smith Klein / Vichy / Estee lader / Nu Skin และอีกมากมานที่

บรรยายไม่หมด  - -* ไว้ว่างเดี๋ยวจะเอาผลงานในออฟฟิศมาให้ชมกันนะจ้า

***ที่อยู่ของออฟฟิศ ตั้งอยู่ที่ 48 หมู่บ้านทวีวรรณวิลลา พหลโยธิน24 แยก 2-7 ถ.พหลโยธิน 24 แขวงจอมพล

 จตุจักร 10900 E-mail wehousepro@hotmail.com Tel.02 512-4766